Το βόλεϊ ως μέσο εργοθεραπείας

Η εργοθεραπεία εμπλέκει τη «θεραπευτική χρήση της εργασίας, της αυτοεξυπηρέτησης και των δραστηριοτήτων παιχνιδιού με σκοπό να αυξήσει την αυτόνομη λειτουργία, να προωθήσει την ανάπτυξη».

Στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα πέντε κύριους τομείς που αφορούν δραστηριότητες της καθημερινότητας:

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-Παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει όλα τα στάδια κινητικής εξέλιξης.

-Εμφανίζονται αδέξια σε κινητικές δραστηριότητες.

-Έχουν προβλήματα με την ισορροπία και πέφτουν εύκολα.

-Κουράζονται γρηγορότερα από τα υπόλοιπα συνομήλικα τους παιδιά.

-Παιδιά που μοιάζουν να δυσκολεύονται να σχεδιάσουν αποτελεσματικά την αυθόρμητη κίνηση τους σε έναν άγνωστο χώρο ή όταν επιχειρούν μια καινούργια δραστηριότητα σε έναν γνωστό χώρο.

-Έχουν αργήσει ηλικιακά να επιλέξουν  κυρίαρχο χέρι (πιθανόν και κυρίαρχο μάτι ή πόδι αλλά αυτό είναι κάτι που δυσκολότερα εντοπίζει ένας γονιός).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-Δεν δέχονται εύκολα το άγγιγμα είτε από ανθρώπους, είτε από αντικείμενα.

-Έχουν μεγάλη ευαισθησία στους ήχους ή τους θορύβους.

-Παιδιά που μοιάζουν να ανταποκρίνονται με απροσδόκητο τρόπο (κλαίνε, αποσύρονται ή υπερδιεγείρονται) από περιβαλλοντικά αισθητηριακά ερεθίσματα που οι συνομήλικοι τους διαχειρίζονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

-Παιδιά που είναι ιδιαίτερα υπερκινητικά και απρόσεκτα, φαίνεται ότι δεν σας προσέχουν όταν τους μιλάτε, σας ζητάνε διαρκώς να τους επαναλαμβάνεται αυτό που τους είπατε, ή είναι αποτραβηγμένα και φοβούνται τους ανοιχτούς χώρους και την συναναστροφή με άλλα παιδιά.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-Εμφανίζουν έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης.

-Δυσκολεύονται να αυτό-ρυθμιστούν και να οργανωθούν κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων ή όταν μαθαίνουν για πρώτη φορά μια δραστηριότητα.

-Δυσκολεύονται να ελέγξουν ευέλικτα την προσοχή τους, να διατηρήσουν ενεργή την πληροφορία που χρειάζονται, να οργανώσουν την εξέλιξη μιας δραστηριότητας με βάση ένα πλάνο που μπορούν να το διατηρούν ενεργό και να ρυθμίζουν την εξέλιξη βήμα-βήμα με βάση αυτό το πλάνο.

-Τα παιδιά δυσκολεύονται να μοιραστούν την προοπτική ενός άλλου ατόμου όταν κάνουν μια κοινή δραστηριότητα. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να εκτείνονται από τα πιο απλά αναπτυξιακά επιτεύγματα (όπως το να μιμηθούν τις ενέργειες κάποιου άλλου) μέχρι τα πιο προηγμένα.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

-Καθυστερούν να αναπτύξουν δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης.

-Δυσκολεύονται να ντυθούν, να κουμπωθούν καθώς και με την χρήση της τουαλέτας

-Έχουν προβλήματα με την σίτιση.

 ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δυσκολεύονται να κατακτήσουν βασικές γνωστικές έννοιές όπως τα σχήματα, τα χρώματα κ.α.

-Δεν μπορούν να κατηγοριοποιήσουν και να ταξινομήσουν  αντικείμενα.

-Δυσκολεύονται να κατακτήσουν αποτελεσματικά χωρικές, ποσοτικές και χρονικές έννοιες.

-Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ομοιότητες, διαφορές μεταξύ αντικειμένων και εικόνων.

Σε ότι αφορά τα παραπάνω προβλήματα ένας τρόπος να τα περιορίσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε είναι το παιχνίδι, όπου  μέσω αθλητικών δραστηριοτήτων θα βοηθηθούν στην συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση των παιδιών  με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική, που ως σκοπό έχει την ύψιστη σωματική απόδοση στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά διδάσκονται  εμπεριστατωμένα, αρετές δυσπρόσιτες που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, αρετές που βρίσκουν εφαρμογή και πέρα από τον παιχνίδι.

Ένα είδος παιχνιδιού που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν τα παραπάνω προβλήματα είναι το βόλεϊ.

Βόλεϊ είναι το παιχνίδι που έχει σαν σκοπό  να περάσει η μπάλα πάνω από το φιλέ και να ακουμπήσει στο γήπεδο του αντιπάλου ή να αναγκαστεί ο αντίπαλος να την πετάξει εκτός γηπέδου. Για να πετύχει το σκοπό αυτό η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει τρεις μπαλιές με οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Το μπλοκ δεν υπολογίζεται στις επαφές με τη μπάλα της ομάδας. Ο ίδιος παίκτης δεν έχει δικαίωμα να κάνει δύο συνεχόμενες μπαλιές. Επίσης, μετά από κάθε χτύπημα η μπάλα πρέπει να αναπηδήσει, δηλαδή δεν μπορεί να κρατηθεί από τον παίκτη (πιαστό). Οι διαιτητές είναι λίγο πιο ελαστικοί όταν γίνεται πιαστό στην πρώτη επαφή της μπάλας (αυτό βέβαια σε μικρότερες κατηγορίες).

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα συμβάλλει:

-Στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

-Στη βελτίωση της αντίληψης του χώρου- κίνησης (που βρίσκονται τα ίδια τα παιδιά που οι συμπαίκτες τους και που οι αντίπαλοι τους).   -Στο μυϊκό συντονισμό (συγχρονισμός χεριών- ποδιών- ματιών) και στη διάρκειας προσοχής κατά το παιχνίδι.

-Στην μνήμη να θυμούνται τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά και τις οδηγίες του προπονητή τους.

-Στην ικανότητα να αρχίζουν και να ολοκληρώνουν μια δραστηριότητα παιχνιδιού.

-Στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

-Στην ικανότητα εκτίμησης του χρόνου κατά το παιχνίδι.

-Στη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων.

-Στην αυτοεκτίμηση, που επιτρέπει στα παιδιά να λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα παιχνιδιού χωρίς φόβο και άγχος.

-Στον αυτοέλεγχο και την αυτορύθμιση της συμπεριφοράς, περιορίζοντας έτσι την παρορμητικότητα ώστε να γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά στα ομαδικά παιχνίδια και να μπορούν να ολοκληρώσουν μια ομαδική δραστηριότητα παιχνιδιού, χωρίς να τσακώνονται και να αποχωρούν.

-Στη διάθεση, δηλαδή στη σωστή έκφραση των συναισθημάτων τους, που τα αποτρέπουν από την έντονη συναισθηματική φόρτιση και περιορίζουν, για παράδειγμα, τα ξεσπάσματα κλάματος και θυμού όταν χάνουν σ’ ένα ομαδικό παιχνίδι.

-Στις  δεξιότητες αλληλεπίδρασης, λεκτικής και μη λεκτικής, που επιτρέπουν στα παιδιά την ομαλή συμμετοχή του στα ομαδικά παιχνίδια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι μέσω του βόλεϊ βελτιώνεται το νοητικό επίπεδο των παιδιών, αφού ο χρόνος για να σκεφτούν πως θα αντιδράσουν στη θέα της μπάλας να έρχεται κατά πάνω τους, είναι μόλις μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου.

Επίσης το βόλεϊ βελτιώνει την ισορροπία τους, αλλά και το πνεύμα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Από θέμα φυσικής κατάστασης  ενισχύει τη καρδιοαναπνευστική αντοχή μέσω της αερόβιας άσκησης. Πλήθος ερευνών έχουν αποδείξει τη συμβολή του συγκεκριμένου αθλήματος και στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Το  βόλεϊ τα παιδιά πρέπει να το βλέπουν σαν παιχνίδι γιατί είναι η πιο σημαντική, και πρωταρχική σπουδαιότητα, δραστηριότητα της παιδικής ηλικίας

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εργοθεραπεύτρια  Βασιλική Βερδούλη η οποία με βοήθησε στο να γράψω αυτό το άρθρο μεταδίδοντας μου τις γνώσεις της πάνω στο αντικείμενο της εργαθεραπείας.

Kείμενο: Κώστας Σταυριανουδάκης

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στο volley. Δίπλωμα ναυαγοσώστη και εκπαιδευτή ναυαγοσωστικής από την Ευρωπαϊκή Ναυαγοσωστική Σχολή. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων πάνω στο fitness. Xρόνια δουλειάς πάνω στον μαζικό αθλητισμό και στη προσχολική αγωγή. Εμπειρία στα αντικείμενα διδασκαλίας: volley, ενόργανη, δυναμικά ομαδικά, personal training αθλητών και ιδιωτών, προετοιμασία τμημάτων παιδιών για στρατιωτικές σχολές, ΤΕΦΑΑ και της Ναυαγοσωστικής.

Kάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλες τις νέες δημοσιεύσεις!

571 total views, 4 views today

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon20

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *