Ενεργειακό μασάζ: Είναι η εναλλακτική απάντηση στην ίαση των προβλημάτων υγείας;

Χαλαρωτικά αγγίγματα, μετάδοση θετικής ενέργειας, ψυχική εξισορρόπηση και αρμονία. Το ενεργειακό μασάζ προέκυψε στην Ανατολή και μεταδόθηκε κρυφά ( αυτή

Περισσότερα